ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβάσιμων
Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων
για Φοιτητές με Αναπηρία

Έναρξη περιεχομένου

Φόρμα Προσφοράς Εθελοντικής Υποστήριξης

Η συμπλήρωση των πεδίων με την ένδειξη αστερίσκος* είναι υποχρεωτική.

Σκοπός αυτής της φόρμας είναι η δυνατότητα επικοινωνίας της Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία με εσάς, καθώς και το βέλτιστο ταίριασμα των δυνατοτήτων σας με τις ανάγκες των Φοιτητών με Αναπηρία του ΕΚΠΑ. Τα προσωπικά στοιχεία που θα καταχωρήσετε στη φόρμα προστατεύονται από το σύστημα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνον οι Υπάλληλοι της Μονάδας Προσβασιμότητας. Τα ευαίσθητα δεδομένα δε θα δοθούν σε τρίτους.
Στοιχεία Πρόσβασης
Υποχρεωτικό πεδίο *
Υποχρεωτικό πεδίο * Kωδικός:
Υποχρεωτικό πεδίο * Επιβεβαίωση Κωδικού:
Προσωπικά Στοιχεία
Υποχρεωτικό πεδίο *
Υποχρεωτικό πεδίο *
Υποχρεωτικό πεδίο *
Αρχείο Φωτογραφίας Παρακαλώ ανεβάσετε μία προσωπική σας φωτογραφία
Η προσβάσιμοτητα του αρχείου αποτελεί ευθύνη του δημιουργού.
Αρχείο:(μέχρι 2000 MB)


Υποχρεωτικό πεδίο * Ημερομηνία Γέννησης:
Υποχρεωτικό πεδίο * Φύλο:
Πληροφορίες Φοίτησης
Υποχρεωτικό πεδίο *
Υποχρεωτικό πεδίο *
Υποχρεωτικό πεδίο *
Υποχρεωτικό πεδίο *
Υποχρεωτικό πεδίο *


Στοιχεία επικοινωνίας
Υποχρεωτικό πεδίο
Υποχρεωτικό πεδίο
Υποχρεωτικό πεδίο *
Υποχρεωτικό πεδίο *
*
*
Xρήστης εφαρμογής τηλεδιασκέψεων:
Ένταξη στο πρόγραμμα εθελοντισμού
Ημερομηνία Συνέντευξης
Ημερομηνία:
Παρακαλούθηση ημερίδων ΜοΠροΦμεΑ
Ημερομηνία παρακολούθησης υποχρεωτικής κατάρτισης

Παρακολούθηση 2ου μέρους υποχρεωτικής κατάρτισης Αναπηρία: Στερεότυπα και Προκαταλήψεις.
Ημερομηνία παρακολούθησης υποχρεωτικής κατάρτισης

Παρακολούθηση βιωματικού για συνοδεία ατόμων με απώλεια όρασης
Ημερομηνία παρακολούθησης βιωματικού για συνοδεία ατόμων με απώλεια όρασης

Παρακολούθηση βιωματικού για συνοδεία ατόμων που μετακινούνται με αμαξίδιο
Ημερομηνία παρακολούθησης βιωματικού για συνοδεία ατόμων που μετακινούνται με αμαξίδιο

Παρακολούθηση παρουσίασης Υποστήριξης άτομα με απώλεια ακοής
Ημερομηνία παρακολούθησης υποχρεωτικής κατάρτισης

Παρακολούθηση παρουσίασης Υποστήριξης άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές /Σύνδρομο Άσπεργκερ
Ημερομηνία παρακολούθησης υποχρεωτικής κατάρτισης

Επίπεδο (Χαμηλό, Μέτριο, Καλό, Ανώτερο, Ανώτατο).
Σύστημα Βraille
ΕπίπεδοΝοηματική Γλώσσα
ΕπίπεδοΗλεκτρονικός Υπολογιστής
ΕπίπεδοΣυγγραφή Μαθηματικών με LaTeX ή MathType
ΕπίπεδοΠαρακολούθηση ημερίδας για την δημιουργία προσβάσιμων συγγραμμάτων
Ημερομηνία παρακολούθησης ημερίδας για την δημιουργία προσβάσιμων συγγραμμάτων

Παρακολούθηση ημερίδας για την καταγραφή προσβασιμότητας στο Δομημένο Χώρο
Ημερομηνία παρακολούθησης ημερίδας για την καταγραφή προσβασιμότητας στο Δομημένο Χώρο

Δήλωση Συμμέτοχης τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις από την Υπηρεσία Εθελοντισμού όσον αφορά δράσεις και ημερίδες , και ας μην είμαι ενεργός το τρέχον εξάμηνο.
Επιθυμώ να υποστηρίξω συστηματικά κάποιον Φοιτητή με Αναπηρία στα εξής :
Παρακαλώ διευκρινίστε σε ποιο βαθμό σας ενδιαφέρει ο κάθε τύπος υποστήριξης: (Καθόλου,Λίγο Μέτρια,Πολύ,Πάρα Πολύ)
Συνοδεία στη διαδρομή από το σπίτι (ή από τη στάση κάποιας συγκοινωνίας) ως τη σχολή και αντίστροφα.Υποστήριξη στη μετακίνηση στους χώρους της σχολής (αναγνωστήριο, κυλικείο, διαδρομή μέχρι τις τουαλέτες, κλπ.) και στον χειρισμό αντικειμένων στους χώρους της σχολής(αναγνωστήριο, κυλικείο, διαδρομή μέχρι τις τουαλέτες, κλπ.).Υποστήριξη στο μάθημα ή στο εργαστήριο (κράτημα σημειώσεων, επεξήγηση του οπτικού η ακουστικού υλικού που παρουσιάζεται, χειρισμός αντικειμένων, κλπ.).Υποστήριξη σε περίπτωση απουσίας του Φοιτητή με Αναπηρία για λόγους υγείας (εύρεση ή κράτημα σημειώσεων, ενημέρωση για σημαντικές ανακοινώσεις, κλπ.).Μετατροπή του υλικού (σημειώσεις, πίνακες, οπτικό ακουστικό υλικό) του μαθήματος σε ηλεκτρονική προσβάσιμη μορφή.Υποστήριξη στην μελέτη (οργάνωση μελέτης,διασαφήνιση εννοιών ενός μαθήματος, υποστήριξη στο διάβασμα, περίληψη μαθημάτων, κλπ.).Θα ήθελα να ενημερωθώ αν προκύψουν οι ακόλουθες ανάγκες:
Δημιουργία προσβάσιμων συγγραμμάτων:
Θέλω να συνεισφέρω στη δημιουργία προσβάσιμων συγγραμμάτων
Πόσες ώρες επιθυμώ να ασχοληθώ με τα προσβάσιμα συγγράμματα
Διαθεσιμότητα
Παρακαλώ σημειώστε μέχρι πόσες ώρες συνολικά την εβδομάδα επιθυμείτε να προσφέρετε εθελοντική εργασία (πέρα από τις ώρες των μαθημάτων που παρακολουθείτε)
Παρακαλώ σημειώστε ποιες μέρες και ώρες μπορείτε να προσφέρετε εθελοντική εργασία (π.χ. Δευτέρα: 12:00-15:00, 18:00-19:00, Τετάρτη: 10:00-12:00)
Αυτό το εξάμηνο παρακολουθώ
Παρακαλώ αναφέρετε ποιά μαθήματα παρακολουθείτε συστηματικά το τρέχον εξάμηνο με την ακόλουθη μορφή :Τίτλος μαθήματος, όνομα διδάσκοντα, κλιμάκιο, ημέρα, ώρα και αίθουσα όπου διεξάγεται το μάθημα.
Εφόσον η υποστήριξή μου θεωρείται χρήσιμη και είμαι διαθέσιμος
Δέχομαι να υποστηρίξω φοιτητή που φοιτά σε διαφορετικό Τμήμα από το δικό μου
Δέχομαι να υποστηρίξω φοιτητή σε περιοχές που δεν γειτονεύουν γεωγραφικά με τη σχολή μου
Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Επιθυμώ να υποστηρίζω αποκλειστικά φοιτητές που παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα με εμένα ή /και ακολουθούν τις ίδιες διαδρομές με έμενα
Άδεια χρήσης φωτογραφικού υλικού
Επιτρέπω την χρήση φωτογραφιών /βίντεο όπου φαίνεται το πρόσωπο μου για την προώθηση / παρουσίαση των φράσεων της Υπηρεσίας Εθελοντισμού
Δέχομαι να συμμετέχω σε συνεντεύξεις /ρεπορτάζ για την παρουσίαση του έργου της Υπηρεσίας Εθελοντισμού
Παρατηρήσεις/σημειώσεις:

Τέλος περιεχομένου

Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας. Προτείνεται η χρήση με τους παρακάτω φυλλομετρητές Ιστού: Internet Explorer 6+, Mozilla Firefox και Opera 8+, Google Chrome 20+, και Safari 5+.