ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβάσιμων
Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων
για Φοιτητές με Αναπηρία

Έναρξη περιεχομένου

Φόρμα Προσφοράς Εθελοντικής Υποστήριξης

Η συμπλήρωση των πεδίων με την ένδειξη αστερίσκος* είναι υποχρεωτική.

Σκοπός αυτής της φόρμας είναι η δυνατότητα επικοινωνίας της Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία με εσάς, καθώς και το βέλτιστο ταίριασμα των δυνατοτήτων σας με τις ανάγκες των Φοιτητών με Αναπηρία του ΕΚΠΑ. Τα προσωπικά στοιχεία που θα καταχωρήσετε στη φόρμα προστατεύονται από το σύστημα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνον οι Υπάλληλοι της Μονάδας Προσβασιμότητας. Τα ευαίσθητα δεδομένα δε θα δοθούν σε τρίτους.
Στοιχεία Πρόσβασης
Υποχρεωτικό πεδίο *
Υποχρεωτικό πεδίο * Kωδικός:
Υποχρεωτικό πεδίο * Επιβεβαίωση Κωδικού:
Υποχρεωτικό πεδίο *
Υποχρεωτικό πεδίο *
Υποχρεωτικό πεδίο *
Αρχείο Φωτογραφίας Παρακαλώ ανεβάσετε μία προσωπική σας φωτογραφία
Η προσβάσιμοτητα του αρχείου αποτελεί ευθύνη του δημιουργού.
Αρχείο:(μέχρι 2000 MB)


Προσωπικά Στοιχεία
Υποχρεωτικό πεδίο * Ημερομηνία Γέννησης:
Υποχρεωτικό πεδίο * Φύλο:
Υποχρεωτικό πεδίο *
Υποχρεωτικό πεδίο *
Υποχρεωτικό πεδίο *
Υποχρεωτικό πεδίο *
Υποχρεωτικό πεδίο *


Στοιχεία επικοινωνίας
Υποχρεωτικό πεδίο
Υποχρεωτικό πεδίο
Υποχρεωτικό πεδίο *
Υποχρεωτικό πεδίο *
*
*
Xρήστης εφαρμογής τηλεδιασκέψεων:
Ένταξη στο πρόγραμμα εθελοντισμού

Ιδιαίτερες γνώσεις
Ημερομηνία παρακολούθησης υποχρεωτικής κατάρτισης

Παρακολούθηση βιωματικού για συνοδεία ατόμων με απώλεια όρασης
Ημερομηνία παρακολούθησης βιωματικού για συνοδεία ατόμων με απώλεια όρασης

Παρακολούθηση βιωματικού για συνοδεία ατόμων που μετακινούνται με αμαξίδιο
Ημερομηνία παρακολούθησης βιωματικού για συνοδεία ατόμων που μετακινούνται με αμαξίδιο

Παρακολούθηση Βιωματικής ομάδας της Ψυχολόγου της Μονάδας
Ημερομηνία παρακολούθησης βιωματικής ομάδας της Ψυχολόγου της Μονάδας

Παρακολούθηση ημερίδας για την δημιουργία προσβάσιμων συγγραμμάτων
Ημερομηνία παρακολούθησης ημερίδας για την δημιουργία προσβάσιμων συγγραμμάτων

Παρακολούθηση ημερίδας για την καταγραφή προσβασιμότητας στο Δομημένο Χώρο
Ημερομηνία παρακολούθησης ημερίδας για την καταγραφή προσβασιμότητας στο Δομημένο Χώρο

Επίπεδο (Χαμηλό, Μέτριο, Καλό, Ανώτερο, Ανώτατο).
Σύστημα Βraille
ΕπίπεδοΝοηματική Γλώσσα
ΕπίπεδοΗλεκτρονικός Υπολογιστής
ΕπίπεδοΣυγγραφή Μαθηματικών με LaTeX ή MathType
ΕπίπεδοΕπιθυμώ να υποστηρίξω συστηματικά κάποιον Φοιτητή με Αναπηρία στα εξής :
Θα ήθελα να ενημερωθώ αν προκύψουν οι ακόλουθες ανάγκες:
Δημιουργία προσβάσιμων συγγραμμάτων:
Θέλω να συνεισφέρω στη δημιουργία προσβάσιμων συγγραμμάτων
Πόσες ώρες μπορώ να ασχοληθώ με τα προσβάσιμα συγγράμματα
Διαθεσιμότητα
Ημέρες και ώρες της διαθεσιμότητάς μου (π.χ. Δευτέρα: 12:00-15:00, 18:00-19:00, Τετάρτη: 10:00-12:00)
Πόσες ώρες προσφέρω εθελοντική εργασία συνολικά μέσα στην εβδομάδα
Παρατηρήσεις/σημειώσεις:

Τέλος περιεχομένου

Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας. Προτείνεται η χρήση με τους παρακάτω φυλλομετρητές Ιστού: Internet Explorer 6+, Mozilla Firefox και Opera 8+, Google Chrome 20+, και Safari 5+.